هدلایتM3

این هدلایت با بهره گیری از نمونه اصلی OSRAM GEN1 طراحی و تولید شده است.

هدلایت M3 یکی از جدیدترین محصولات روشنایی روز دنیا می باشد.

در این محصول در پایه H4 از طراحی منحصر به فرد دفع حرارت در کاسه چراغ بهره می برد. و درپوش کاسه چراغ به راحتی بسته میشود.

در پایه H1 ,H7 از طراحی منحصر به فرد دفع حرارت side cooling در سیستم خنک کننده بهره می برد. هدلایت M3 با طراحی دقیق و موقعیت LED های پخش نور بسیار مناسب و استانداردی را در اختیار راننده قرار می دهد.