راه های ارتباطی با دکان آنلاین

  صندق پستی

  38195-455

  ایمیل

  مدیریت: info@dokkanonlin.ir

  پشتیبانی:Support@dokkanonlin.ir

  شماره تماس

  موبایل:989189676028+

  تلفن:988634227046+

  آدرس دفتر مرکزی:اراک-شریعتی-پورمحسن-ساختمان 707-واحد4